teoharov е македонски бренд за High End аудио опрема, во чии производи се вградени повеќе од 20 години посветеност, работа, знаење и безкомпромисен инжинеринг. Основниот слоган – Наука, Уметност и Музика е преточен во секој производ со ознака Теохаров и претставува синоним за бренд кој ги достигна највисоките стандарди за производство на High End аудио опрема.

Повеќе информации и податоци директно на страната www.teoharov.mk

Previous
Next