Previous
Next
презентација на производи

Soundcorner во Аудиокултура е наменет за соодветна презентација на производите кои ги застапуваме. Простран, модерен и уникатен простор кој ги исполнува највисоките стандарди за естетика и квалитет, а со цел на клиентите да им овозможиме да донесат најдобра одлука за избор на систем кој ги задоволува нивните критериуми.

промоции и настани поврзани со музиката и уметноста

Аудиокултура – назив кој сам по себе ја објаснува нашата заложба за квалитетен културно-уметнички живот. Поддржувачи сме на уметноста и музиката па затоа и сме дел од неа. Аудиокултура е простор отворен за промоција на културни настани и дела, објави и јавни презентации.

coffee & drink

одличен избор на кафе и пијалок во прекрасна атмосфера беше дел од нашите планови уште при дизајнирањето на овој простор. Сакавме да создадеме место за вистинските љубители на музиката, место каде што можат целосно да се посветат на неа, но и место кое ќе канализира нови аудиофили